معرفي معاونت فرهنگي تربيتي

جامعه المصطفي(ص)العالميه مجموعه اي است گرانسنگ از نخبگان حوزه علميه قم كه بر آن است تا با سيراب كردن تشنگان زلال معارف الهي در جهان به افق هاي روشني دست يابد كه گامي باشد مؤثر در توسعه نظريه هاي اسلامي آنگونه كه بتواند با مجاهدت هاي خويش تشنگان انديشه هاي ناب و آسماني اسلام عزيز را در جهان سيراب كند.

جامعه المصطفي(ص)العالميه تاكنون بيش از 34000 دانش پژوه را در 108 كشور جهان با معارف اسلامي آنچنان آشنا كرده است كه هركدام از آنها مبلغان فراگيري نورانيت اسلام اصيل در اقصي نقاط جهان هستند

تلاش براي تربيت مؤثر علاقمندان به دين مبين اسلام،علاوه بر دانش برجسته نياز به ساز و كار تربيتي فرهنگي دارد تا بتواند اين آيين مبتني بر اخلاق را در جان تشنگان خويش چون سرچشمه اي زلال بجوشاند.از اين روست كه اهميت معاونت فرهنگي تربيتي جامعه المصطفي(ص)العالميه به گونه اي رخ مي نمايد تا دو ركن اساسي فرهنگ و تربيت در آن بسيار جدي و مهم در نظر گرفته شده باشد و متوليان اداره اين مجموعه بزرگ را بر آن مي دارد تا در اين حوزه سرمايه گذاري فكري بسيار در خوري داشته باشند.

معاونت فرهنگي تربيتي جامعه المصطفي(ص)العالميه مهمترين دستاوردهاي خويش را در چهار سرفصل مهم طراحي و اجرا كرده است كه اين چهار اصل عبارتند از: برنامه هاي تربيتي، برنامه هاي قرآني و حديثي،برنامه هاي فرهنگي، برنامه هاي مهارت هاي آموزشي.

آنچه در مديريت اين معاونت تأثيرگذار بيش از هرچيز ديگر به چشم مي خورد رابطه سازماني حوزه هاي ستادي و مديريتي معاونت با گروه هاي اجرايي مستقر در مدارس،مراكز آموزشي و كانون هاي فرهنگي است به گونه اي كه در يك اقدام برنامه ريزي شده كليه فعاليت ها در ستاد معاونت طراحي و برنامه ريزي و در مراكز اقماري سازمان به بهترين شكل اجرا مي شود و ستاد معاونت بر عملكرد واحد هاي اجرايي در مراكز نظارت جدي و كارآمد دارد.