گزارشی از بازديد نماينده محترم نمايندگي هند از مدارس کشمير

نماينده محترم نمايندگي هند جناب حجة الاسلام و المسلمين دکتر غلامرضا مهدوي در تاريخ 6/4/92 اولين روز سفرشان در بدو ورود به کشمير براي ايراد سخنراني و بازديد از ساخت و ساز مدرسه امام زمان عليه السلام به منطقه نوگاوں سونه واري که داراي جمعيت بيش از ۲۰۰هزار نفر شيعيان بوده،رفتند و مردم آن منطقه با شور و شوق فراوان به استقبال نماينده محترم آمده و تا حسينيه بزرگ آن منطقه با شعارها ی انقلابی زنان همراه ايشان وارد آن  حسينيه شدند.

  نماينده محترم پس از سخنراني درميان جمعيت انبوه منطقه، از مدرسه  امام زمانه (ع)در حال تاسيس نيز بازديد نمودند و از نزديک کار هاي انجام گرفته را مورد ملاحظه قرار دادند.

روز دوم در نوبت اول ايشان براي بازديد از مدرسه باب العلم و مکتبة الزهرا (س)به بدگام وحسن آباد رفته و از نزديک با مديران ،اساتيد و طلاب ديدار نمودندو در جمع طلاب آن دو مدرسه نيز به ايراد سخن پرداختند .

وي ضمن اطلاع يافتن از برنامه درسي و فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشی و فرهنگی  تربيتي به مشکلات و پيشنهادات طلاب و اساتيد گوش فراداده راه حل های مناسبی  برا ی آنها بيان نمودند.

و در همان روز نوبت دوم نيز براي بازديد  از مدرسه امام رضا و جامعة الزهرا (س) به مناطق گند حسي بت و شريف آباد رفتند و از نزديک فعاليت هاي انجام گرفته در خصوص آموزش ، پژوهش و فرهنگی تربيتي ديدن کردند. سپس با اساتيد و کادر مدرسه صحبتي داشته واز پيشنهادات آنان آگاه شدند. ايشان بلافاصله به مدرسه جامعة الزهرا رفته درميان جمع طلاب خواهر سخنراني نموده و آنها را به تحصيل علم و ارتقا علمی به معانی حقيقی تشويق نمودند.درآخرضمن بازدید از ساختمان جدید آموزشی جامعة الزهرا (س) از برنامه درسي مدرسه نيز بازديد به عمل آوردند.و سوالات اساتيد و پيشنهادات را شنيده پاسخ دادند.

صبح روز سوم ايشان از مؤسسه ودارالقراآن بقية الله واقع در نابدي پوره جدي بل بازديد نموده در جمع دانش پژوهان قرآنی به ايراد سخن پرداختن ومخاطبین را که عمدتا دانشجو بودند را به خواندن قرآن با فهم معاني  آن تشويق نمودند.و سپس براي بازديد از مدرسه مفتاح العلوم راهي ايچهه گام شدند.ودرآنجا نيز با اساتيد و طلاب به طور جداگانه جلسه داشته از نزديک برنامه درسي آن مدرسه ديدن نمودند. و در ضمن سوالات و پيشنهادات طلاب و اساتيد را نيز پاسخ دادند.

و درآخرين برنامه، براي بازديد از مدرسه امام صادق عليه السلام راهي منطقه سنبل شدند.ايشان در ابتداي ورود به مدرسه در حسينيه اي واقع در مدرسه درميان جمع فراوانی از مردم منطقه به ايراد سخنراني پرداختند. و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر به ساختمان آموزشي مدرسه رفته وبا طلاب و اساتيد مدرسه جلسه برگزار نمودند و از نزديک برنامه درسي مدرسه را مورد توجه قرار دادند. و در آخر اين جلسه اساتيد آن مدرسه مسايل خود را مطرح نموده از نماينده محترم پاسخ دريافت نمودند .

ايشان در اين سفر با چند تشکل(اهل بيت فاؤنديشن و مجمع اسلامي ) نيز ديداري داشته ،به سوالات گوناگون آنان در مورد انقلاب اسلامي، سوريه و جهان اسلامي پاسخ دادند.